Coco Skyline Resort Cocobay Đà Nẵng – giá chỉ từ 888tr/studia – Cam kết 12%/năm trong suốt 8 năm. Siêu tổ hợp giải trí – du lịch – lưu trú hàng đầu Đông Nam Á, cơ hội đầu tư sinh lời tức thì dành cho tất cả các nhà đầu tư.